Klachten

Via dit platform meten we de klanttevredenheid. U kunt uw ervaringen met Woonkracht10 delen. We gebruiken de reacties om de kwaliteit van uw woning, de leefomgeving en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Heeft u een klacht die Woonkracht10 direct in behandeling moeten nemen, dan kunt u die rechtstreeks melden.

Klachtenregeling Woonkracht10

Medewerkers van Woonkracht10 zetten zich dagelijks in voor huurders en woningzoekenden. Bent u ondanks de inzet van onze medewerkers of aannemers ontevreden, dan horen wij dat graag.

Klachten zijn voor Woonkracht10 een belangrijke bron van kwaliteitsverbetering. Het melden van klachten geeft ons de kans als organisatie hiervan te leren en een beter begrip voor de verwachtingen van onze huurders te ontwikkelen. Hierdoor kan Woonkracht10 haar service blijven verbeteren en daar waar nodig wijzigingen aanbrengen. Om uw klacht in behandeling te nemen, kunt u een contactformulier invullen: www.woonkracht10.nl/contact